Bekijk hier de Inspiratieavond over Triades terug!

Op donderdagavond 29 oktober was er in Tripodia in samenwerking met Navigators LEF een inspiratieavond over triades in de gemeente. (triade=drietal) De vraag was: Hoe geven we vorm aan kerk-zijn, ook in deze Coronatijd? Hoe geef ik zelf vorm aan mijn eigen geloofsgroei nu veel vertrouwde structuren wegvallen? Tijdens de avond zijn video-opnames gemaakt die je hieronder terug kan kijken.

Ben je geïnteresseerd om een triade te gaan starten, of heb je nog vragen?
Dan kan je mailen naar triades@baptistenkw.nl