Meteen naar de inhoud

Dichtbij anderen | maart 2022 | Vanuit de huizen (Video!)

Dichtbij anderen! Het derde trimester waarbij we beginnen met het thema ‘Dichtbij anderen – vanuit de huizen’, omdat we een gemeente zijn, niet alleen vanuit ons gebouw Tripodia, maar ook vanuit onze eigen huizen! 

Handelingen 2:37-47

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.

Bekijk hieronder de video van de maand maart

De vroege gemeente uit Handelingen kwam samen in de tempel, maar ze braken het brood bij elkaar thuis! Ze waren dus ook met elkaar verbonden in kleinere groepen bij elkaar thuis, zoals wij de huiskringen kennen, en deelden met elkaar de maaltijd. Dat zal zichtbaar zijn geweest in de buurt en aanstekelijk ook om te zien en te horen hoe zij met elkaar omgingen en gezellig bij elkaar aten. 

Hoe zit dat met de Baptistengemeente? Is dat alleen Tripodia of zijn we meer dan het gebouw? Zijn wíj de gemeente en zijn wij te zien in onze buurt? 

Vragen om over na te denken persoonlijk en met elkaar:

 • Hoe ziet de Baptistengemeente eruit? 
 • Ben ik een christen vanuit mijn huis? 
  • wat is mijn uitstraling naar de buurt toe?
  • Ben ik goed nieuws voor mijn buren?
  • Kijk ik naar hen om?
 • Ben ik tot zegen voor de mensen om mij heen?
 • Hoe heeft de corona periode jouw veranderd t.o.v. je buren/buurt? 
 • Wat zegt God tegen jou en wat ga je daarmee doen? 

Bijbelteksten:

 • Handelingen 2:37-47
 • Psalm 133:1
 • Johannes 13:20
 • 1 Kor. 3:16, 17
 • 1 Tim 5:3
 • Rom. 15:5