Meteen naar de inhoud

Dichtbij anderen | mei 2022 | Koninkrijk van kracht (video!)

Handelingen 2:37-47

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.

Dichtbij anderen! Dat is het thema van maart, april en mei. Bij onze afsluiting staan we stil bij het subthema ‘Koninkrijk van Kracht’.

Vele tekenen en wonderen vervulden iedereen met ontzag bij de eerste gemeente. Dat is toch niet normaal wat daar gebeurt! Wij dienen de levende God en dat zien we in dit gedeelte naar voren komen. Hij is een God met bovennatuurlijke kracht. We mogen uitkijken naar genezing en werken van God.

God volbrengt zijn kracht in vernieuwing en verandering van buiten, maar God volbrengt soms zijn wonderbaarlijke kracht ook in onze zwakheid. Het gaat er om dat door die kracht die zichtbaar wordt, de Koning wordt gezien.

Bekijk hieronder de video van de maand mei

Vragen om over na te denken persoonlijk en met elkaar:

 • Wat betekent voor jou de term “Koninkrijk van Kracht”?
 • Waarom strek jij je wel of juist niet uit naar een Koninkrijk van Kracht? 
 • Hoe zit het met jouw verwachting van de Levende God?
 • Wat heb je in je persoonlijk geloofsleven ervaren van een Koninkrijk van Kracht?
 • Wat heb je in de gemeente ervaren van een Koninkrijk van Kracht?
 • Op welke manier strekken we ons uit naar genezing in de gemeente? En is dat genoeg?
 • Kracht in zwakheid of Kracht in overwinning? Welke past meer bij jou en waarom?
 • Hoe kan God zichtbaar worden in jou door dit thema heen?

Bijbelteksten:

 • Handelingen 2:37-47             
 • 2 Kor. 4:7-15                         
 • Marcus 16