Meteen naar de inhoud

Dichtbij | februari | zorgen voor elkaar (video!)

Dichtbij elkaar! We hebben daar samen bij stil gestaan in de afgelopen twee maanden; onderdeel zijn van een gemeente en geestelijke groei, en deze maand ronden we dit trimester af door stil te staan bij het thema: ‘Zorgen voor elkaar’, als gemeente!

Handelingen 2:37-47

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.

Bekijk hieronder de video van de maand februari

Wat zou het toch geweldig zijn dat wij op een gepaste manier onze noden kunnen en durven delen met elkaar en dat we elkaar tegemoet kunnen komen als broers en zussen in ieder geval, maar dat we vandaaruit ook een open hart hebben voor de noden in de maatschappij. 

Vragen om over na te denken persoonlijk en met elkaar:

  • Waarin onderscheiden wij ons? Waarin zien mensen dat wij Jezus volgers zijn?
  • Hoe is het met onze offerbereidheid? Geef ik God iets van wat ik meen wat van mezelf is of zijn al mijn materiele goederen en is mijn geld van God en moet ik eerder verklaren wat ik voor mezelf houd, dan dat ik het geef aan de Heer en Zijn gemeente en aan de mensen om ons heen? 
  • Wat zegt God tegen jou/ jullie? Wat gaan jullie daar dan mee doen? 

Bijbelteksten:

  • Handelingen 2:37-47
  • Handelingen 4:32
  • Mattheüs 10:8

–          Mattheüs 25: 34-40