Meteen naar de inhoud

Dichtbij | September | Redding (Video!)

Deze maand staan we stil bij ‘Redding’. Het thema wordt telkens geïntroduceerd door Jaap Ketelaar met een inleiding. Je vindt nog een aantal teksten en verwerkingsvragen om met elkaar als huiskring of persoonlijk door te nemen.

Handelingen 2:46-47a

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.

Petrus’ toespraak is direct, pittig!

“Keer je af van je huidige leven en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van je zonde.”

Vragen om over na te denken persoonlijk en met elkaar:

•          Moet ik gered worden?

•          Laat ik me door dat Woord gezeggen?

•          Zegt God hierdoorheen iets tot jou?

•          En wat doe je daarmee? 

Bijbelteksten:

Hoofdtekst – Handelingen 2:37-47

–          1 Petrus 1:5-12a

–          Psalm 18:3-7, 17-20