Update coronamaatregelen

Sinds juli is het weer mogelijk om de diensten met een beperkt aantal mensen fysiek bij te wonen in Tripodia. Helaas is het nog niet mogelijk om in de zaal tijdens de dienst mee te zingen. Afgelopen periode is er intensief onderzocht wat de ventilatiecapaciteit is van de verouderde installatie in Tripodia en wat de andere mogelijkheden voor ventileren in het gebouw zijn. Met behulp van de rekentool voor kerken is besloten om voorlopig nog niet te starten met samenzang tijdens de dienst. Afhankelijk van hoe de situatie rondom corona er in september of oktober voorstaat, zal het besluit tot samenzang opnieuw overwogen worden. 

Onderstaand nogmaals uitleg over hoe u de dienst op zondag in Tripodia kunt bijwonen en wat dan de regels zijn. 

Aanmelden voor de diensten
Dit gebeurt hoofdzakelijk via de huiskringen. Huiskringleiders krijgen voor hun huiskring een specifieke zondag toegewezen. De kringleden dienen zich dan nog wel via de link kerkdichtbij.nl/aanmelden aan te melden. Bent u niet aangesloten bij een huiskring? Dan kunt u zich toch aanmelden via de hierboven genoemde link. We houden rekening met een aantal vrije plekken die we op deze manier in kunnen vullen. U kunt uw voorkeur aangeven en er wordt geprobeerd daar rekening mee te houden. U krijgt een bevestiging op welke zondag u uiteindelijk kan komen.

Regels tijdens de dienst
Behalve de 1,5 meter afstand die gehanteerd wordt, is het vooralsnog niet de bedoeling dat er gezongen wordt tijdens de dienst. Bezoekers wordt gevraagd thuis naar het toilet te gaan. Bij binnenkomst wordt een aantal gezondheidsvragen doorgenomen en wordt u een plaats gewezen. Na de dienst wordt er geen koffie gedronken en wordt u verzocht niet te blijven hangen. We vragen om uw begrip voor de regels die we hanteren.